KACHILUK

Adresse kirke: 1°25ʹ46,8ʺN 35°41ʹ40,9ʺE
Adresse skole: 1°25ʹ49,9ʺN 35°41ʹ37,4ʺE
Adresse åkerland:  1°25'35.5"N 35°42'24.4"E

Vannsøk brønn 1: 1°25ʹ44,3ʺN 35°42ʹ01,2ʺE
vannsøk brønn 2: 1°25ʹ44,3ʺN 35°41ʹ58,6ʺE

Faste driftsutgifter Kachiluk

Tekst KES / NOK
Lønn pastor Samuel 5.000 / 425
Lønn Lærer Clinton 7.000 / 495
Lønn Lærer Philip 5.000 / 425
Mat til skolebarn 5.000 / 425
Totalt for drift pr. mnd: 22.000 /1870

 

Kart Kachiluk

Markører fra venstre mot høyre:
Skolebygg, Kirke, vannsøk 2, vannsøk 1, Åkerland

Kirke / Skole

Skolebygningen

Pastor Samuel Maniko

Lærer Clinton Kakuko

Lærer Philip Lometo

3 Skoleklasser:1 . Nursery delt i 2:
Baby: 9 gutter, 6 jenter. Totalt 15
Top class: 9 gutter, 6 jenter. Totalt 15
2. 1st. klasse: 4 gutter, 11 jenter. Totalt 15
3. 2 klasse: 7 gutter, 10 jenter. Totalt 17
Totalt antall på skole pr. jan. 18 = 62

Filmer fra Kachiluk

video