Grunnundersøkelser for fremtidige brønner i Pokot

Geolog Pascal Aboga Assistant Vincent Rotich

Geolog Pascal Aboga og Assistant Vincent Rotich ble leid inn fra firmaet “Life water drilling ltd” I Eldoret av biskop Paul Rutto.
Vi startet fra Eldoret den 26 januar på formiddagen og var på Chesta guesthouse ca kl. 14:00. Etter å ha lastet ut av bilen og en rask lunsj gikk veien ut I ørkenen til Kachiluk.

Før grunnundersøkelser ble foretatt tok geologen en rundtur rundt i området for å finne ut hvor det var størst mulighet for å finne vann ut fra topografien i området.

Etter et forhåpentligvis gunstig sted var funnet startet målingene.Målingene utføres ved at motstanden i grunnen blir målt mellom en anode og en katode. Motstanden som framkommer vil gi en indikasjon på om det er vann.

I Kachiluk foretok vi målinger to steder: 1°25ʹ44,3ʺN 35°42ʹ01,2ʺE og 1°25ʹ44,3ʺN 35°41ʹ58,6ʺEKoordinatene er hentet fra GPS i min telefon og kan følgelig avvike noe fra de som blir gitt i den offisielle rapporten.
Vi reiste ikke tilbake fra Kachiluk før det var blitt mørkt.

Tidlig neste morgen gikk turen ut til Mosol. (Kokwokachy).Forundersøkelsene her tok mye tid.
Vi holdt på i overkant av 3 timer før geologen mente på å ha funnet et bra sted.

Første målingen på: 1°28ʹ25,2ʺN 35°37ʹ33,4ʺE viste ingen vann. Andre stedet på: 1°28ʹ28,2ʺN 35°37ʹ43,2ʺE var lovende ifølge geolog.

I Mosol finnes det en gammel manuell vannpumpe uten vann. De infødte sier at vannkilden ligger i Baringo county men at den er blitt sabotert. Vet ikke om det stemmer men vann er det i alle fall ikke.
Pumpen befinner seg på adressen: 1°27ʹ51,2ʺN 35°38ʹ0,8ʺE

Befolkningen har også gravd i et uttørket elveleie og funnet noe «overflatevann»
Adressen for dette vannhullet er: : 1°28ʹ12,6ʺN 35°37ʹ07,5ʺE

Vannpumpe Vannhull